Lansiad MIPIM Castell Caerdydd

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2019
Castell Caerdydd

Daeth mwy na 100 o fusnesau o bob rhan o Gaerdydd a’r Brifddinas-ranbarth ynghyd ar gyfer lansiad partneriaeth 2020 MIPIM Caerdydd.

Wedi’i gynnal yng nghastell eiconig Caerdydd, cafodd mynychwyr o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus y wybodaeth ar ba gyfleoedd sydd ar gael i fynd i’r gynhadledd eiddo flynyddol yn rhan o ddirprwyaeth y rhanbarth.

Trafodwyd yn y lansiad gynlluniau a dyheadau ar gyfer MIPIM 2020 a’r pecynnau noddi sydd ar gael.

Siaradodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, â’r gynulleidfa

 “MIPIM yw digwyddiad eiddo blaenllaw’r byd yn Cannes ac mae’n gyfle unigryw i ddatblygu cynigion buddsoddi a masnach newydd gyda buddsoddwyr o bedwar ban y byd.

Mae ein cynnig ymhlith y gorau yn y DU a MIPIM yw’r digwyddiad gorau i arddangos y ddinas ac os nad ydyn ni yno, nid ydyn ni’n cystadlu.

Nid llywodraeth leol yn mynychu gyda busnesau yw hi, yn hytrach, un ddirprwyaeth yn cynrychioli Caerdydd a’r ddinas-ranbarth yw hi. Ein busnes, ein sgiliau, ein harbenigedd a’n gwybodaeth ni sy’n ein gwerthu ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda phawb er mwyn llunio ein cynnig y byddwn yn ei gyflwyno ym MIPIM yn 2020”.

Aeth y nifer mwyaf erioed o fusnesau i ddigwyddiad 2019 gan ei wneud MIPIM mwyaf llwyddiannus Caerdydd a nawr ar gyfer MIPIM 2020, bydd Caerdydd yn partneru â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac ar y cyd byddwn yn edrych ar fireinio ei hagwedd ac yn sicrhau bod dirprwyaeth y flwyddyn nesaf yn gallu adeiladu ar y llwyddiant hwn.

Mis Mawrth nesaf, bydd gan Gaerdydd a Phrifddinas-ranbarth stondin arddangos fwy gyda rhaglen gadarn o weithgarwch.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Fox, Is-gadeirydd Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 “Trwy fynd i MIPIM eto eleni, ac yn y blynyddoedd sydd i ddod, rydym yn dweud wrth y byd bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a’i Phrifddinas yn agored ar gyfer busnes.”

Mae angen i’r rhanbarth adeiladu ar hyn gan mai’r Brifddinas yw’r hyn sy’n denu buddsoddiad ehangach. Nid yw busnesau’n cydnabod ffiniau gweinyddol, dyma’r rheswm pam mae angen i ni gydweithio i sylweddoli’r effaith ehangach ledled y rhanbarth. Mae’n ymwneud â’r angen i ni fod yn gynhwysol, yn gydweithredol a chael effaith.”

Mae pecynnau noddi MIPIM ar gael i’w gweld yn www.cardiffatmipim.co.uk