Gwobrau Eiddo Caerdydd

Cynhelir y Gwobrau Eiddo Caerdydd newydd sbon ar 8 Tachwedd yng Ngwesty’r Gyfnewidfa fel digwyddiad yn ystod y dydd, a bydd yn dathlu pob agwedd ar y farchnad eiddo leol ddynamig – sy’n cynnwys eiddo preswyl i fasnachol, gosodiadau i adeiladau newydd, adeiladau dinesig i adeiladau wedi’u trawsnewid yn llwyr.

Dangosodd arweinydd Cyngor Caerdydd Huw Thomas ei gefnogaeth dros y Gwobrau gan nodi:  “Caerdydd yw’r ddinas sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, ac mae’n wych bod ein hamgylchedd adeiledig yn cael ei amlygu yn y Gwobrau hyn gan y tîm y tu ôl i Cardiff Life.”   

Mae’r Gwobrau ar agor i unrhyw gwmni sy’n gweithio yn y maes eiddo yng Nghaerdydd, p’un ai fel asiant, datblygwr, pensaer, dylunydd neu gwmni ariannol a chyfreithiol eiddo.

Mae cwmnïau’n gallu hunan enwebu trwy wefan y Gwobrau a gallant hunan enwebu ar gyfer sawl categori.

Mae dros 80 o gwmnïau’n rhan o’r Gwobrau hyd yn hyn, fel noddwyr, beirniaid, enwebeion neu fynychwyr.  I gael rhagor o wybodaeth ar sut i gymryd rhan trwy noddi, cysylltwch â Rosanna i gael rhagor o wybodaeth:  rosanna.hood@mediaclash.co.uk

Mae cwmnïau sy’n dangos cefnogaeth gyhoeddus drwy noddi’r Gwobrau newydd yn cynnwys:  The Landsite, Andrew Scott, Hodge Bank, Regus, Savills a TSR Legal. Mae Powell hefyd yn Bartner i’r Gwobrau.

Caiff noddwyr a’r rheiny sy’n cyrraedd y rownd derfynol eu gwadd i ddigwyddiad Derbyniad arbennig fis Hydref cyn y seremoni.  I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â events@mediaclash.co.uk 

cardiffpropertyawards.co.uk @CardiffPropAwds