EVENTS

PROGRAMME OF EVENTS

Cynhelir cyfres o gyfarfodydd Partner MIPIM fel y gall partneriaid MIPIM rwydweithio â phartneriaid eraill a chlywed yr wybodaeth ddiweddar am raglen MIPIM yn ogystal â chyfrannu at drefniadau presenoldeb Tîm Caerdydd.

Cynhelir pob cyfarfod rhwng 6.00pm a 7.30pm a dyma’r dyddiadau sydd wedi’u cadarnhau:

18 Medi – Neuadd Dewi Sant
12 Tachwedd 2019 – SSE Swalec
5 Ionawr 2020
– Venue TBC
4 Mawrth 2020 – Ystafell Farchnata Caerdydd, Castell Caerdydd
25 Mawrth 2020 – Cinio Diolch