CARDIFF AT MIPIM

CANNES, 10-13 MARCH, 2020

Cardiff will be returning to MIPIM in 2020
to showcase Cardiff and the Capital Region.

MIPIM brings together the most influential players from all international property sectors and also offers unrivalled access to the world’s investment and development community.

Eleni mae’r digwyddiad hwn yn 31 oed ac yn dilyn presenoldeb llwyddiannus yn 2019, bydd Caerdydd a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dychwelyd fel cyd-bartneriaid i gyd-hyrwyddo’r ddinas-ranbarth ar lwyfan y byd.

OUR PARTNERS

MIPIM 2019 REVIEW

2019 was Cardiff’s first return to MIPIM since 2015 and what a year it was!

Bringing together the most influential players from all international property sectors, MIPIM offers unrivalled access to the world’s investment and development community.

2019 marked the event’s 30th anniversary and as a result, it was bigger than ever. MIPIM provided Cardiff and its partner’s with platform like no other to showcase our city’s strength an ambition of the UK’s fastest growing city.

0

delegates from 28 companies supported Cardiff at MIPIM

0

events took place across the 3 days of MIPIM

0

pieces of news coverage, sent out to thousands of recipients

0 k

increase of impressions over the MIPIM period and a total of 102.9K impressions over the month of March 2019

0 %

increase in followers since 1 Feb

Mae MIPIM yn lle gwych i roi amlygrwydd i’r cyfleoedd yng Nghaerdydd a Chymru.  Mae’n lle i ychwanegu gwerth i sgyrsiau a chysylltiadau gydag unigolion allweddol yn y rhanbarth ac i gael syniad ac ysbrydoliaeth gan leoliadau eraill.  Mae’n cefnogi penderfyniadau ar faterion cenedlaethol a rhyngwladol hanfodol a sut gall y sector adeiladu chwarae ei ran yn eu datrys.  Yn aml, mae trafodaethau o’r fath wedi’u halinio gyda’r nodau a’r uchelgais o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.  Gall y ffocws ond fod o fudd i bobl a chymunedau Cymru.

Paul Maliphant, Cyfarwyddwr Datblygu Cymru, Mott MacDonald Ltd

“Roedd yn wych gweld Caerdydd yn dychwelyd i MIPIM 2019, gan ddangos y cyfoeth o gyfleoedd sydd ar gael yn y ddinas fawreddog hon. Mae gan Wates Residential bartneriaeth gref gyda Chyngor Caerdydd trwy ein partneriaeth Byw Caerdydd sydd a’i nod o ddarparu dros 1,500 o dai newydd fforddiadwy y mae mawr alw amdanynt i bobl leol ar draws bob daliadaeth. O ymuno â Chaerdydd yn MIPIM y llynedd, roedd yn teimlo fel bod y ddinas ar agor i fusnes.”

Paul Nicholls, Rheolwr Gyfarwyddwr Wates Residential

“Roedd bod yn rhan o dîm Caerdydd yn MIPIM yn anrhydedd ac yn brofiad hynod fuddiol i Rio. Rydym eisiau helpu i roi siâp i’n Dinas yn y dyfodol, i greu perthnasau gyda phobl fydd yn buddsoddi yn hyn a chymryd rhan yn y trafodaethau a’r penderfyniadau strategol fydd yn galluogi hyn i ddigwydd.
Yn MIPIM, cawsom gyfle i gwrdd â’r bobl hyn a dechrau trafodaethau fydd, gobeithio, yn arwain at ganlyniadau llwyddiannus yn y dyfodol.”

Andrew baker Partner, Rio Architects 

“Mae MIPIM yn gyfle arbennig i ddangos ein cefnogaeth i’n prifddinas-ranbarth a dangos Caerdydd fel prifddinas eiconig ar lwyfan rhyngwladol. Mae’r digwyddiad yn hwylusydd pwysig i gydweithio ac yn fan unigryw i rwydweithio gyda chydweithwyr o’r diwydiant o Gymru, gweddill y DU ac Ewrop.”

Jon James, Partner, ISG

Invest in Cardiff talks to Paul Maliphant, Mott MacDonald

LATEST NEWS

28.08.2019

Imium yn dylunio swyddfeydd newydd yng Nghwr y Ddinas

Mae Optimum Credit yn ddarparydd ail forgeisi blaenllaw i berchnogion tai yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.  Ar ôl cwblhau prosiect Dylunio ac Adeiladu ar gyfer eu hadeilad presennol yn llwyddiannus, gofynnodd Optimum Credit i Imium ddylunio gofod newydd ar eu cyfer dros ddau lawr yng Nghwr y Ddinas, Caerdydd. Dechreuodd y prosiect i arwain y…

28.08.2019

Gwobrau Eiddo Caerdydd

Cynhelir y Gwobrau Eiddo Caerdydd newydd sbon ar 8 Tachwedd yng Ngwesty’r Gyfnewidfa fel digwyddiad yn ystod y dydd, a bydd yn dathlu pob agwedd ar y farchnad eiddo leol ddynamig – sy’n cynnwys eiddo preswyl i fasnachol, gosodiadau i adeiladau newydd, adeiladau dinesig i adeiladau wedi’u trawsnewid yn llwyr. Dangosodd arweinydd Cyngor Caerdydd Huw…

07.08.2019

Lansiad MIPIM Castell Caerdydd

Dydd Mawrth 30 Gorffennaf 2019Castell Caerdydd Daeth mwy na 100 o fusnesau o bob rhan o Gaerdydd a’r Brifddinas-ranbarth ynghyd ar gyfer lansiad partneriaeth 2020 MIPIM Caerdydd. Wedi’i gynnal yng nghastell eiconig Caerdydd, cafodd mynychwyr o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus y wybodaeth ar ba gyfleoedd sydd ar gael i fynd i’r gynhadledd eiddo flynyddol…

VIEW ALL